Wat we doen

consultancy interim-management project-management

Consultancy

Het verlenen van adviesopdrachten gebeurt veelal in een situatie met onzekerheid met betrekking tot o.a. performance, concurrentie, technologie. Het is de taak van de consultant om de probleemstelling helder te krijgen en een oplossingsrichting te bepalen. Natuurlijk kan dit alleen in nauwe samenwerking met de klant die de uiteindelijke beslissing neemt.

Interim management

Interim management opdrachten worden meestal verleend als er een tijdelijke nood is. De noodsituatie kan bestaan uit het realiseren van een verandering met grote impact op de organisatie of door bijvoorbeeld het plotselinge vertrek van een manager. De interim manager is uitstekend in staat om deze rollen te vervullen.

Project management

Het managen van multi-disciplinaire (met soms een internationale component) projecten is een vaardigheid waar ervaring en het inzetten van de juiste tools het verschil maken. Hierbij gaat het niet alleen om het neerzetten van de oplossing, maar ook het voorbereiden van de organisatie om terug te keren naar een business as usual situatie.